Grundet reglerne for GDPR skal du være opmærksom på, at du selv er datoansvarlig for de oplysninger, du sender og deler med mig på Facebook, Instagram og SMS. Jeg henstiller til, at du videregiver oplysninger om din og/eller dit barns sundhed på mail eller at vi mødes fysisk.

Velkommen, som deltager og familie, hos Familieglæde, Poppelvej 2, 9510 Arden.
Kontakt via mail ph@familieglaede.dk eller på tlf. 28 306 307.

Babytegn og babyrytmik

I forbindelse med deltagelse i holdundervisning i babytegn og babyrytmik hos Familieglæde, er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig og din baby.

Disse oplysninger behandles
Som deltager i holdundervisning i babytegn og babyrytmik, hos Familieglæde, skal du ved tilmelding til holdet oplyse dit og din babys navn, babys alder, din mailadresse og dit telefonnummer.
Dette sker for at jeg kan tilrette undervisningen efter din babys udvikling, og for at jeg kan registrere din tilmelding samt kontakte dig ved ændringer og/eller aflysninger.

Foredrag

Ved deltagelse i et foredrag hos Familieglæde, er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Disse oplysninger behandles
Som deltager ved et foredrag, hos Familieglæde, skal du ved tilmelding oplyse navn, mailadresse og telefonnummer.
Dette sker for at jeg kan registrere din tilmelding, og for at jeg kan kontakte dig ved ændringer og/eller aflysninger.

Amme- og børnesundhedsvejledning

I forbindelse med børnesundheds- og ammevejledning hos Familieglæde, er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig og din baby og evt. resten af familien.

Disse oplysninger behandles
Inden amme- og børnesundhedsvejledning, hos Familieglæde, skal du udfylde et spørgeskema med relevant sundhedsdata for dig selv, dit barn og evt. resten af familien. Spørgeskemaet fungerer også som samtykkeerklæring ved afkrydsning.

I forbindelse med børnesundheds- og ammevejledning hos Familieglæde noteres relevante oplysninger om dine helbredsmæssige forhold. Dette sker for at give dig den bedst mulige vejledning og for at journalføre.

Jeg passer på dine data

Dine oplysninger er sikre hos mig.
Videregivelse af oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, fra Familieglæde, sker kun med dit skriftlige samtykke.
Eventuelt billedmateriale og andet, hvor du og/eller din familie kan genkendes, videregives og/eller deles ligeledes kun med dit skriftlige samtykke. Her har du selvfølgelig altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage senere. I så fald skal det ske skriftligt til mig på ph@familieglaede.dk .

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert i mindst 5 år, hvorefter de slettes. Dette tidsrum er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over Familieglædes behandling af dine personoplysninger, skal det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk . Oplysninger om sundhedslovgivningen finder du hos Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk .